Erik Hagen i Teknologirådet har rett når han sier at vi er nødt til å sette spaden i jorda fort for å kutte fossil energi og realisere potensialet som ligger i hydrogen (innlegg i DN 25. oktober). Jeg mener imidlertid at han tar feil når han peker på blått hydrogen som en dyr løsning.

Blått hydrogen er betegnelsen på hydrogen produsert av naturgass med karbonfangst og lagring. Hagen mener at dette er en mer kostbar metode. Tradisjonelt har dette vært en dyr og omfattende prosess, men det er ikke lenger tilfellet. Mens energiplaner og hydrogenveikart er utviklet har den teknologiske utviklingen innen blått hydrogen kommet langt. I dag kan vi se forbi utfordringer som arealkrevende installasjoner med omfattende prosesser for å skille ut og fjerne karbon fra hydrogen.

I Hydrogen Mem-Tech har vi utviklet en teknologi hvor hydrogen er den eneste gassen som trenger gjennom en membran av palladium metall. CO2 og andre restgasser kommer rett og slett ikke noen vei og er relativt enkelt å skille ut og lagre. Teknologien kan også brukes på biogass, og her fjerne CO2 helt fra kretsløpet. Teknologien er skalerbar og har ingen bevegelige deler. Dette reduserer kost og gjør blått hydrogen til en lønnsom investering, som lar oss spille på naturressursene og kompetansen vi allerede har i Norge.

Men at Norge fortsatt er en liten aktør i internasjonal skala skal jeg gi Hagen rett i. Norge har store sko å fylle når det gjelder å realisere rollen som en ledende hydrogennasjon. De samtalene vi har med mulige kunder i dag er i stor grad internasjonal. EUs ambisiøse klimamål bidrar til at etterspørselen etter smarte teknologiløsninger for hydrogenproduksjon øker. I EU er også biogassmarkedet betydelig større enn i Norge, og når teknologien også kan benyttes på mindre desentraliserte biogassanlegg øker interessen.

Men et industrieventyr skjer ikke over natten, og politiske signaler og ambisjoner er svært viktig for om vi og andre oppstartsselskaper kan bidra så det monner i det grønne skiftet. Spørsmålet er om det blir i utlandet vi skal satse for å demonstrere vår teknologi, eller om det også finnes et marked som er villig til å satse her i Norge. I Norge er kundegrunnlaget helt klart hovedsakelig selskaper innen olje, energi og industri. Selskaper som trenger tydelige incentiver for å satse på ny teknologi for å realisere potensialet som ligger i utslippsfri hydrogenproduksjon. En rask vei til dette målet er å sikre at gode rammebetingelser for økt hydrogenproduksjon nå. Teknologiene er allerede utviklet.

Endringslogg: I første utgave av denne saken sto tittelen «Blått hydrogen ikke nødvendigvis dyrere enn grønt». Dette er siden endret til «Blått hydrogen trenger ikke nødvendigvis å være dyrt».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.