DN har 7. juni en artikkel om litiumprisene i fremtiden. Den tar utgangspunkt i at prisene har falt med 97 prosent på 30 år og sier at denne utviklingen vil fortsette. DN er ikke alene om dette. Samferdselsdepartementet har hatt en ekspertkomité til å se på fremtidens transport. Komiteen konkluderer med at elektriske biler er fremtiden, og at batterier kommer til å bli stadig billigere.

Men har de rett?

EU hadde i 2020 en stor gjennomgåelse av behovet og forsyningen av metaller og kom opp med en liste over kritiske metaller. Kritiske metaller kan være metaller hvor det er knapphet på ressursene eller at noen få land kontrollerer ressursene, som tilfellet var for Opec. På listen står også kobolt, og en rekke sjeldne jordartselementer.

Litium er på EUs liste over kritiske metaller. Tidligere var litium produsert fra silikat- og karbonatforekomster, og produksjonskostnadene var høye og forbruket var lavt. Så fant en ut at saltsjøene i Andesfjellene hadde et betydelig innhold av litium. Produksjonskostnadene der var lave, og prisene sank kraftig.

Men det er ikke ubegrenset med litium i saltsjøer, på verdensbasis cirka 26 millioner tonn, hvorav 19 millioner tonn er i Bolivia og nabostatene. Det går cirka ti kilo med litium i et batteri for en elbil. Det vil si at litiumen i saltsjøene rekker til batterier til cirka to milliarder elbiler. Hvis befolkningsutviklingen og den økonomiske utviklingen fortsetter, vil vi sannsynligvis ha mer enn fem milliarder biler i 2050, og bare halvparten kan ha litium fra saltsjøer.

I tillegg brukes litium i en rekke andre batterier og til andre formål.

Det er to faktorer som peker mot høyere litiumpriser. Det ene er at vi her står overfor en begrenset ressurs. Det andre er at produksjonen foregår i noen få land – altså Opec-effekten.

Det grønne skiftet krever mye metaller, og de fleste metaller vil stige i verdi.

Mer informasjon om kritiske metaller kan en finne hos Norges geologiske undersøkelse.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.