Katastrofen på Gjerdrum viser med all tydelighet et hendelser som er relativt usannsynlige kan skje – og med fatale konsekvenser. Fagmyndighetene visste om risikoen for kvikkleireskred, kommunen visste om det, utbygger visste om det. Men visste boligkjøperne om risikoen om kvikkleireskred? Og ikke minst om mulige konsekvenser?

Utbyggeren i Nyhuslia på Gjerdrum bygger nå to fem etasjers blokker i Ask sentrum, Skjønnhaugtunet. I salgsprospektet opplyses ingenting om at blokkene bygges på et område som i NGIs rapport fra 14. januar 2005 er i faregradsklasse «høy».

Innsigelsen er «kvittert ut» – men risikoen er dermed ikke lik null.

Tore Haga
Tore Haga

Tilsvarende situasjon har vi i mitt nærområde. Obos selger nå nye leiligheter på Fornebu. Det faktum at Storøykilen-prosjektet ligger midt i innflyvningen til Kilen sjøfly omtales ikke konkret i Obos' salgsoppgave.

I stedet skriver Obos i prospektet på godt «meglersk»: «Kilen Sjøfly har utøvet sjøflyaktivitet i vel 100 år og er Norges største sjøflymiljø. Sjøflyhavna ligger på Lilleøya og er en yndet attraksjon for turgåere og familier. Iblant kan man både se og høre flyene fra Storøykilen.

Sannsynligheten for at sjøfly krasjer under avgang eller landing er tilnærmet null, men konsekvensen kan dessverre bli minst like fatal som på Gjerdrum. Det synes tydeligvis Obos og ordfører, kommunaldirektør og planutvalg i Bærum er en helt akseptabel risiko for å realisere 400 nye boliger. Men hva med dem som kjøper en leilighet i Storøykilen?

Vet de at de utsetter seg for en risiko med ekstrem lav sannsynlighet, men en risiko som kan ha en ganske dramatisk konsekvens?

Kanskje det er på tide at utbyggere pålegges å opplyse i sine glansede salgsprospekter om hvilke innsigelser som er kommet fra de ulike fagmiljøene og interessentene i løpet av prosjektutviklingsprosessen? Og ikke minst hvilke avbøtende tiltak som blir gjennomført.

Så kan den enkelte kjøper vurdere om dette er en akseptabel risiko å påta seg.

De fleste kjøpere foretar sitt livs største investering. Og dessverre i noen ytterst få tilfeller med liv og helse som innsats. Opplysninger om innsigelser og avbøtende tiltak er like – om ikke mer – beslutningsrelevant i en salgsoppgave enn om bygget for eksempel er i grønn eller gul energiklasse.

Det er jo ikke sikkert at alle er like komfortable med å bo i innflyvingsleden til småfly – eller i et bygg som står på en tidligere søppelfylling som kan avgi metangass eller på kvikkleire som NGI markerer som «mørke rød» faregradsklasse?

I alle fall synes det som om Bærum kommune er helt komfortable med at Obos ikke utreder konsekvensen av en mulig mislykket landing av et sjøfly nærmere, på tross av naboers innsigelser.

Så får vi alle virkelig håpe at noen en gang i fremtiden slipper å utrede hva som ble gjort – og ikke gjort – av Obos og Bærums saksbehandlingen når de godkjente Storøykilen-prosjekt i 2020.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.