Ifølge DNs leder 9. mai glemmer Forbrukerrådet at bolighandelen oftest har to forbrukere. Tvert imot er vi opptatt av at i boligmarkedet er du kjøper en dag og selger den neste. Nettopp derfor er vi opptatt av at ny boliglov vil skape balanse mellom kjøper og selger, noe som vil senker konfliktnivået i markedet. Det skrev vi om i DN 16. mars.

De nye reglene vil balansere ut forholdet mellom selger og kjøper på en mye bedre måte enn slik det er i dag. Endringer i avhendingsloven innebærer økte krav til både takstrapporter og sakkyndige som skal lage takstrapportene. Selger vil få hjelp av en autorisert kompetent takstmann til å avdekke feil i en offentlig regulert tilstandsrapport. Da kan boligen selges med trygghet om at mange feil er avdekket før salg.

Selger kan fortsatt forsikre seg mot ansvaret gjennom en boligselgerforsikring, slik som det er i dag.

Kjøper får ansvar for å sette seg inn i all informasjon om boligen og kan ikke klage på feil som man kunne regne med eller som det er opplyst om i salgspapirene, inkludert tilstandsrapporten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.