Lave fastrenter bør komme førstegangskjøpere til gode

Boliglånsforskriften setter en stopper for mange boligdrømmer. Spesielt i Oslo sliter unge med å kjøpe seg sin egen bolig, og Eiendom Norges sykepleierindeks viser nå at en alminnelig sykepleier kun har råd til tre prosent av boligene i Oslo. Kan det lave rentenivået komme også denne gruppen til gode?

Det er ingen menneskerett å eie egen bolig. Likevel fremstår det å legge forholdene til rette for at flest mulig skal ha muligheten til nettopp dette, som et felles politisk mål. Det store spørsmålet er hvilke tiltak – ved siden av å bygge flere boliger – som kan gjøres for at flere skal få muligheten til å komme seg inn på boligmarkedet.

Boliglånsforskriften ble innført i 2017 med formål om å begrense den finansielle risikoen knyttet til for sterk gjeldsoppbygning. Forskriftens §3 stiller krav til betjeningsevne ved å sette krav om at man ikke kan låne mer enn fem ganger årsinntekt, samt at kunden skal tåle en renteøkning på fem prosentpoeng målt, etter Sifos forbrukssatser. For Oslo har finansforetakene mulighet til å fravike dette for inntil åtte prosent av verdien av innvilgede lån.

Det er liten tvil om at kravene til betjeningsevne setter en stopper for mange boligdrømmer. Fordelen med forskriften er at gjeldsveksten blir begrenset, noe som opprettholder finansiell stabilitet.

Med dagens lave fastrenter er det mulig å få det beste av begge verdener. Mitt forslag er at det for førstegangskjøpere gjøres unntak fra kravene til betjeningsevne, mot at hele eller deler av lånet skal være et fastrentelån med 10 eller 20 års løpetid. Det er jo ingen grunn til at en låntager skal tåle en renteøkning på fem prosentpoeng dersom lånet har fastrente.

Med fastrente vil ikke lånekostnaden påvirkes av en økning i det alminnelige rentenivået, og låntageren vil ha oversiktlige lånekostnader i lang tid.

Med dette grepet vil vurderingen av kundenes betjeningsevne overlates mer til bankene, istedenfor at den reguleres av en generell forskrift, samtidig som den finansielle stabiliteten opprettholdes. Resultatet vil bli at flere førstegangskjøpere får mulighet til å kjøpe sin egen bolig.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.