Rundt om i Norge har vi hundrevis av blokker. Mange av dem er bygget på 60- og 70-tallet og har behov for oppgradering. Bygger man en etasje på toppen av eksisterende boligblokker, kan man potensielt få 121.000 nye leiligheter.

Påbygg i høyden med lette trekonstruksjoner byr på en rekke fortrinn:

  • Tre er et lett materiale som er egnet for påbygg i høyden, uten at det krever større fundamenteringsarbeider.
  • Prefabrikerte løsninger i tre krever kort byggetid på byggeplass, som er gunstig når det bor folk i blokka fra før.
  • Ved å bygge på én til to etasjer på eksisterende blokker får man nye boliger og kan samtidig oppgradere den eldre delen av bygget med nye energieffektive fasader og sette inn heis.

Treindustrien og Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) har i et prosjekt sett på mulighetene og hva som skal til for å få det til. Arealpotensialet i rehabiliteringsmarkedet er beregnet til 8,5 millioner kvadratmeter i grunnflate på tak som gir et betydelig potensial, selv om påbygg i høyden naturligvis ikke vil passe for alle boligblokker.

Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien
Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien (Foto: Christopher Olssøn)

Vi har i dag få eksempler på påbygg i høyden på eksisterende boligblokker i Norge. Et borettslag består av en vid samling beboere med ulike behov og interesser. Beboerne eier boligene og borettslagene og har det avgjørende ordet når påbygg og oppgradering skal besluttes.

Det er nødvendig med prosesser og insentiver som trygger beboerne og tar ned risiko. Det må stimuleres til gode påbygningsprosjekter som møter beboernes ønsker og er teknisk realiserbare.

Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)
Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) (Foto: Nadia Frantsen)

Borettsloven gir ikke mulighet til å påføre andelseiere for stor risiko. Ved påbygg anbefales det salg av takarealet til boligbyggelaget eller andre som kjenner borettslaget og vil være en stabil utbygger.

Et viktig insentiv vil være å fjerne inntektsbeskatning av salg av tak til påbygg. Det må også sikres at ikke inntekter av salget påvirker beboerne negativt og rammer bostøtten for de som mottar det.

Vi ser også behov for en økt satsing på tilstandsvurdering av eldre blokker der Husbanken og Enovas tilskudd må styrkes. Enkle finansieringsløsninger må gjøres tilgjengelig gjennom Husbanken. Virkemidlene må ivareta de privatøkonomiske interessene både på kort og lang sikt, og gi god samfunnsøkonomi. Dette må hensyntas i en vurdering av finansieringsløsninger.

... finansiere innstallering av heis, og da kan eldre bli boende lenger i hjemmet

Byggenæringen står bak rundt 15 prosent av våre nasjonale klimagassutslipp og bruker store materialressurser. Skal vi nå klima- og miljømål og få en sirkulær økonomi, må levetiden på dagens bygg forlenges og ressursbruken optimaliseres.

I Norge er det en betydelig eldre bygningsmasse som er godt vedlikeholdt, men med manglende energieffektivitet og tilgjengelighet

Her er det altså store muligheter som bør utnyttes. Man utnytter allerede utbygde arealer og infrastruktur til å bygge nye boliger. Ressurs- og materialbruk begrenses, og man får klimaeffekter. Påbygg kan bidra til å finansiere energioppgradering av hele blokka og finansiere innstallering av heis, og da kan eldre bli boende lenger i hjemmet framfor å ha behov for institusjonsplass.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.