Jeg skulle ønske kredittanalytiker Geir Kristiansen (DN 13. juli) hadde tatt seg tid til å lese hele mitt originalinnlegg (DN 29. juni). Da ville han sett at jeg spesifikt nevner at en boligskatt må innføres gradvis, over lang tid, for å hindre plutselig, kraftig fall i boligpriser.

Dermed blir motargumentene hans, om forsvinnende egenkapital for nylige kjøpere, fall i omsetning av bruktboliger og banklån med lav sikkerhet, lite relevante.

Det vil si at de langsiktige positive effektene av en boligskatt, nevnt i innlegget, trolig vil dominere: mer effektive investeringer, et mer omfordelende skattesystem, lavere boligpriser til hjelp for førstegangskjøpere, og lavere gjeldsnivå med mindre risiko for banker.

Det ville vært interessant om noen som jobbet i et kredittanalyseselskap, gikk inn på hvor mange førstegangskjøpere som kunne blitt hjulpet av en boligskatt, da de trolig har tilgang på bedre data på dette enn meg. Isteden bruker Kristiansen en forenklet modell, som ikke tar hensyn til at førstegangskjøpere betaler svært lite formuesskatt, for å påstå at boligskatten øker førstegangskjøperes årlige kostnad.

Ett poeng har Kristiansen: I innlegget mitt nevner jeg ikke boligtilbud eksplisitt. Fall i boligprisene vil føre til lavere boligbygging. Det er en ønsket virkning, en reduksjon i overinvestering i bolig. Effekten av lavere priser vil bli noe motvirket i områder hvor tomtepriser utgjør en stor del av boligprisen (særlig store byer), fordi lavere etterspørsel også reduserer tomteprisene. Fordi boligkonsum blir dyrere, vil nåværende boligmasse trolig også dekke boligbehovet til flere.

En boligskatt vil hjelpe førstegangskjøpere og med tiden gi fordeler for resten av økonomien og bør derfor vurderes av politikere.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.