Espen Sirnes konkluderer i sin kommentar i DN 14. august med at overinvestering i bolig på grunn av skattefordeler neppe er et stort samfunnsproblem.

Han beregner at overinvestering i bolig bare utgjør 0,5 prosent av brutto nasjonalprodukt (bnp). Nå har det seg sånn at bnp er et stort tall, så 0,5 prosent utgjør mer enn 16 milliarder kroner. I året.

I tillegg er boliginvesteringer varige. Overinvesteringer over mange år gjør at totalverdien overinvestert i bolig er mye høyere enn de 16 milliardene.

Hvis man antar at overinvestering i den totale boligmassen utgjør en like stor andel som Sirnes beregner for årlige investeringer – bolig har vært favorisert skattemessig i lang tid – får man en total på 270 milliarder kroner.

En årlig overinvestering på 16 milliarder og en kapitalbeholdning der rundt 270 milliarder som er feilinvestert, fremstår ikke for meg som en begrunnelse for ikke å innføre boligskatt. Snarere tvert imot.

Særlig ikke når endringen også påvirker fordeling og kjøpekraften for førstegangskjøpere positivt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.