I DN 15. april kommenterer Åge Pettersen i Obos min artikkel 10. april, der jeg påpeker tiltagende maktmisbruk blant boligselskapsstyrer og forretningsførere, især ved at viktige økonomiske beslutninger unndras årsmøte/generalforsamling. Dermed blir boligeiere fratatt innflytelse, og de påføres ulemper og tap.

Pettersen forsvarer eksisterende praksis og tar ingen selvkritikk. Han beklager ikke omgåelser av rettsreglene om boligeiernes beslutningsmyndighet. Han har ingen ambisjon om endringer i det bestående.

Derimot velger Pettersen å angripe debattanten. Han vrir problemstillingen mot at jeg er uenig i beslutninger, mens saken dreier seg om misbruk av makt og brudd på vedtekter og lovbestemmelser, herunder paragrafene 8–9 og 8–15 i borettslagsloven. Pettersen hevder at mitt innlegg er lite konkret, mens jeg håndfast beskriver handlinger hos styrer og forretningsførere. Alle andre lesere som jeg har snakket med, skjønte at min hensikt var å ta for meg en bransje og et system, ikke å sette søkelys på et bestemt boligselskap.

Det er ikke riktig, som Pettersen mener, at et styre suverent kan regulere boligeiernes tilgang til dokumentasjon. Som berørte parter vil eierne normalt ha krav på innsyn, og årsmøtet kan selvsagt fastsette interne innsynsregler. Slikt ville jeg ikke ha trengt å opplyse en forretningsfører om, dersom et reelt beboerdemokrati rådet.

Pettersen har vist seg ute av stand til å få fatt i ballen. Etter mitt syn sier dette mye om situasjonen – og om Obos.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.