Innlegg: Selvfølgelig skal vi ha en kommunal boligsektor

I eierlandet Norge hindrer det politiske fokuset på et eget hjem oss i å tenke bredt om hva en god bolig kan være for dem som faller utenfor eiemarkedet.

Enkelte av Oslo kommunes boligeiendommer har stått tomme i årevis.
Enkelte av Oslo kommunes boligeiendommer har stått tomme i årevis.Foto: Elin Høyland
Publisert 20. September 2020, kl. 15.19Oppdatert 20. September 2020, kl. 15.19