I DN er vi blitt godt kjent med eiendomsbaron Ivar Tollefsens gamle og nye forretninger. Han er blitt milliardær på eiendom, også ved å kjøpe fra Oslo kommune tilbake i tid. Oslo kommune solgte under forrige styre unna eiendom for minst 11 milliarder kroner, og forkjøpsretten ble lite benyttet. Konsekvensen er at kommunens verktøykasse for å håndtere veksten er svært begrenset.

Det er ikke ulovlig å tjene seg rik. Tvert imot. Men det er også begått lovbrudd, som ikke kan sanksjoneres. For vi vet at Fredensborg eiendom over mange år gang på gang ikke meldte inn overdragelser av flere eiendommer til Oslo kommune, slik leiegårdsloven krever. Vi snur nå alle steiner.

Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo
Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo

Situasjonen er mest alvorlig for mange av de menneskene som leide sine hjem da Tollefsen kjøpte. For vi vet også at Fredensborg eiendom heller ikke fulgte eierseksjonsloven. De lot være å tilby leietagere i leiegårder som er blitt seksjonert muligheten til å kjøpe leiligheten de bodde eller bor i til redusert pris (80 prosent av markedspris).

Fredensborg oppga også leilighetenes størrelse som større enn det de faktisk var. Det er uakseptabelt.

Å leve i uavklart situasjon unner jeg ingen. Konsekvensene er svært personlig for dem som rammes. Med komplisert jus. Store penger. Korte frister. Det er følelsesmessig sterkt og svært personlig fordi det handler om folks hjem, og rett til å ha et sted å bo.

Oslo kommune forutsetter at profesjonelle aktører på eiendomsmarkedet er kjent med norske lover og regler. Men som realiteten har vist er lovbrudd tilnærmet risikofritt fordi de ikke kan sanksjoneres. Oslo kommune mener derfor at loven må styrkes slik at ansvaret for å melde inn forkjøp til kommunen tydeliggjøres i gjeldende lovverk.

Faktum er at dagens lovgivning om kommunal forkjøpsrett til leiegårder ikke har en egen straffebestemmelse. Det er heller ikke generelle bestemmelser i straffeloven til anvendelse ved brudd på denne meldeplikten.

Eneste konsekvens er at forkjøpsretten ikke faller bort selv om overdragelsen ikke meldes inn. Nå må det knyttes en reell straffesanksjon til lovbruddet som brudd på meldeplikten er. Uten en reell sanksjonsmulighet har vi ikke mekanismen som sikrer likebehandling og effektiv håndhevelse av lovens bestemmelser. Sanksjonsmuligheten må både ha individpreventiv og allmennpreventiv effekt.

Jeg mener derfor at sanksjonsmuligheten i loven må ha en straffebestemmelse som bør omfatte både bøter, fengselsstraff og foretaksstraff.

I tillegg til sanksjonsmuligheten mener jeg meldeplikten bør utvides til også å gjelde god informasjon til beboerne som er leietagere på den aktuelle eiendommen. Så må tidslinjen for prosessen for å beslutte forkjøp utvides til lengre enn fire måneder som den er i dag.

Til slutt vil jeg be Stortinget vurdere om ulike endringer som er foretatt i ulike lover totalt sett har hatt en utilsiktet konsekvens ved at det er blitt vanskeligere for vanlige folk å få kjøpt sin egen bolig.

Et siste eksempel er ny eierseksjonslov der adgangen til å kjøpe egen bolig til 80 prosent av markedspris ble opphevet ved revidering av eierseksjonsloven 31. desember 2017. Endringen kan ha den direkte konsekvens at en eier av en leiegård velger å seksjonere leiegården før et eventuelt salg. Siden en seksjonert eiendom ikke omfattes av loven, unngår man dermed risikoen for at eiendommen tas på forkjøp. Dette var nok ikke lovendringens intensjon, men det kan bety at reelt sett antall leiegårder går betydelig ned på sikt, og at flere leietagere mister muligheten til å kjøpe egen bolig. Det er svært problematisk for de menneskene som berøres, og denne byen de bor i.

Boligmarkedets Goliat-er klarer seg, men David-ene trenger mer hjelp. Nasjonale myndigheter må gjøre det de kan.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Se bildene av alle Oslo-bygårdene Ivar Tollefsen eier – på ett minutt
Ivar Tollefsen er Oslos største private boligeier.
01:00
Publisert: