For å fikse boligmarkedet og å utjevne forskjellene i Norge bør vi åpne opp for en skatt på grunneiendom, tomteverdier.

Boligmarkedet har lenge vært en utfordring for økonomien. Dette ser vi blant annet i form av at mange unge sliter med å komme seg inn på boligmarkedet. Å eie eiendom kan være en stor kilde til inntekt og rikdom. Samtidig vil et boligmarked med stadig økende priser også på sikt skape stadig større ulikhet mellom de som har kapasitet og økonomi til å kjøpe, og de som ikke har det.

Daniel Myhren Hovind
Daniel Myhren Hovind

Eiendomsskatten har lenge vært løsningen, men en ulempe ved den er at det ikke investeres så mye i eiendom som ønskelig.

Dette fører også til at verdifulle tomter i de store byene ikke utnyttes, noe som gir store tap for samfunnet. Dette i en tid hvor det blir mer søkelys på fortetning og på å spare dyrket jord rundt og i de store byene.

Alle disse problemene kommer på grunn av grunneiendom. De store byene opplever en stor etterspørsel etter boliger og næringsareal. Dette fører til at prisene skyter i været.

Forskerne Katharina Knoll, Moritz Schularick og Thomas Steger viste i 2017 at mellom annen verdenskrig og 2012 forklarer prisøkning på tomteland 80 prosent av økningen i boligpriser i rike land. Denne prisveksten legger grunnlag for bobler, fattigdom og at mange faller utenfor boligmarkedet.

Fra samfunnets side så burde vi derfor se på arealet som en verdifull naturressurs. Da kommer spørsmålet: Hvordan kan vi utnytte denne naturressursen til fellesskapets beste?

Løsningen på disse problemene er en landverdiskatt. Dette er en skatt på verdien av tomteland. Den er elsket av økonomer og er innført i flere land, deriblant Estland og Danmark. En landverdiskatt skattlegger en naturressurs og vil føre til at de som ønsker å eie en verdifull grunneiendom utnytter denne best mulig.

Dette fikk den anerkjente økonomen og nobelprisvinneren Milton Friedman til å kalle landverdiskatten for «den minst ille skatten» og økonomen Adam Smith til å uttale at «ingenting kan være mer fornuftig».

… skattlegger en naturressurs og vil føre til at de som ønsker å eie en verdifull grunneiendom utnytter denne best mulig

Den vil også være et godt alternativ til eiendomsskatten og avskrekke spekulasjon i bolig og grunneiendom. Den vil gjøre det billigere å kjøpe bolig og dermed gjøre det enklere for yngre å komme inn på boligmarkedet.

En slik skatt vil heller ikke øke kostnadene for leietagere, men vil redusere profitten til utleiere ettersom høystbydende er den som får muligheten til å leie i utgangspunktet. Dermed vil ikke utleier kunne øke kostnadene uten videre.

Denne saken skal opp på landsmøtet til KrF denne uken, i form av et forslag for å åpne opp for to satser på eiendom, en på bygg og en på grunneiendom. Dette vil gi oss muligheten til å vise fordelene med landverdi skatten. Jeg håper KrF blir med på dette forslaget.

Vi i Norge har hatt en lang historie og stor suksess med å skattlegge naturressurser effektivt så de kommer fellesskapet til gode. Nå er det på tide at vi gjør det samme med grunneiendom.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.