De foreslåtte endringene i avhendingsloven vil gi flere konflikter mellom boligselger og -kjøper. I forslaget settes den såkalte «egenandelen» til 10.000 kroner. Det vil si at boligkjøper kan kreve erstatning for alle skjulte feil og mangler som overstiger dette beløpet. I dag er terskelen vanligvis fem prosent av boligverdien.

Forbrukerrådets direktører Inger Lise Blyverket og Olav Kasland skriver i et innlegg i DN 16. mars at de ikke er urolige for at en ny lov åpner for krangling om småpenger mellom boligselger og -kjøper. Årsaken er at det skal gjøres en «selvstendig vurdering – slik det har vært gjort tidligere».

Og her er vi ved kjernen i problemet: Tilstandsrapportene klarer ikke å avdekke alle skjulte feil og mangler i dag, og de vil heller ikke gjøre det i fremtiden bare fordi loven endrer seg. Det vil alltid være en risiko for skjulte feil og mangler – det er derfor de kalles skjulte – og takstfolkene er de samme som før.

Vi i Söderberg & Partners representerer forsikringstagerne og har lang erfaring med praktisering av avhendingsloven, og vi mener Forbrukerrådet i beste fall er naive. For å redusere konfliktnivået, må vi heller starte med å øke kompetansen blant landets takstfolk og kvaliteten på tilstandsrapportene. Først da er det hensiktsmessig å diskutere endringer i avhendingsloven.

De foreslåtte endringene vil ikke påvirke realitetene, men kun øke konfliktnivået.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.