Dag Flater Hwang uttrykker bekymring for mulige konsekvenser av den midlertidige forskriften hjemlet i koronaloven som gir adgang til å holde årsmøte og generalforsamling uten fysisk oppmøte (innlegg i DN 27. april).

Borettslagsloven og eierseksjonsloven gjelder fortsatt, inkludert demokratiske spilleregler og mindretallsvern. Den tekniske gjennomføringen av møtet blir annerledes, men det er ikke nødvendigvis negativt.

Erfaring viser at mange boligselskaper gjennom mange år har slitt med å få eierne til å møte på generalforsamlinger og årsmøter. Noen tilbakemeldinger så langt tyder på at avholdelse av møtene på en digital og enkel plattform også kan øke deltagelsen, fordi man ikke trenger å møte opp fysisk.

Forskriften stiller heller ingen krav om at alle eierne må være representert på samme måte. Dersom enkelte eiere ikke mestrer den tekniske løsning som styret har valgt, bør styret bistå med å finne tilpassede alternativer.

De som ikke mestrer den tekniske løsningen er for det første gitt mulighet i forskriften til å avgi forhåndsstemme. Dette må vedtas av styret på forhånd, og det er en fin mulighet til å legge til rette for vedtak i saker som ikke er særlig omstridt, som for eks. valg uten alternative kandidater.

For det andre har man fortsatt mulighet til å være representert ved fullmektig.

For det tredje kan styret i samarbeid med den enkelte beboer finne en løsning for dem som trenger en spesialtilpasning. For eks. kan styret ha direkte kontakt med vedkommende på telefon.

Hwang uttrykke bekymring for at styret vil manipulere forslag fra eierne og bevisst presse gjennom saker i møter med lav deltagelse. Det fremkommer av både borettslags- og eierseksjonsloven at eiernes forslagsrett til den ordinære generalforsamling eller årsmøte ikke kan hindres, og derfor skal behandles, med mindre forslagsstiller selv trekker saken eller frivillig endrer den.

I svært mange boligselskaper er det kun årsrapport og årsregnskap som står på dagsordenen i møtene, og disse sakene behandles gjerne raskt. I den grad det er spørsmål, kan disse ofte enkelt besvares. Dette er mulig gjennom de digitale løsninger som er utviklet i form av kommentarfelt/chat og henvendelser direkte til styret på epost eller telefon, som gjengir dette til de andre deltagerne. Mulighet til meningsutveksling er nødvendig for å kunne kalle det et møte.

For mer komplekse og omdiskuterte saker, som for eks. forslag om utbygging, som må vedtas med to tredjedels flertall, kan det være et sterkt behov for en åpen og fri debatt i et fysisk møte. En sak kan alltid foreslås utsatt til en ny ekstraordinær generalforsamling eller årsmøte, og dette bør styret vurdere. Generalforsamlingen og årsmøtet må stemme over utsettelsesforslaget.

En rekke møter er allerede avholdt med hjemmel i forskriften. Selvfølgelig er det mye som er nytt både for styrene og beboerne, særlig på den tekniske siden. Det er imidlertid erfaringen så langt at tilpasningen går langt bedre enn man har fryktet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.