Det er i den senere tid kommet en rekke påstander i anledning Boligbygg-skandalen av både journalister og i form av leserbrev, senest i DN 2. januar. Disse er til dels feil eller i beste mening upresise. La meg rette opp i eventuelle misforståelser.

I Munch-/Tøyen-avtalen, vedtatt i Oslo bystyre 5. juni 2013, står det: «Oslo kommune kjøper frem til 2017 netto minst 600 nye kommunale leiligheter. Det legges særlig vekt på å etablere nye spesialboliger til personer med dobbeltdiagnoser.