I et innlegg med tittelen «Folk flest kjøper bolig for å få et hjem» svarer Morten Andreas Meyer på min kritikk. La meg først presisere en viktig ting: en innføring av en boligskatt muliggjør reduksjoner i andre skatter som er mer skadelige. Det gjør dermed at vi kan kompensere folk på andre områder gjennom for eksempel lavere inntektsskatt.

Det at folk flest kjøper bolig for å få et hjem, er ikke et argument mot boligskatt, slik jeg ser det. Hvorfor?

Begrunnelsen for en investeringsbeslutning, i dette tilfellet at investeringen er ment for å skape et hjem, bør ikke diktere hvordan denne investeringen skal skattlegges. I dag er det slik at skattesystemet belønner deg utover nytten du får av å bo i eget hjem ved at du i tillegg skjermes for skatt.

Meyer refererer til Piketty og det faktum at de rikeste bruker en mindre andel av formuen på bolig. Dersom man ønsker å gjennomføre en større omfordeling fra de rikeste kan dette løses på andre måter enn gjennom boligskatt, men det betyr ikke at boligskatt er en dårlig idé i seg selv. Fordeling er likevel et politisk spørsmål, mens jeg som økonom i hovedsak argumenterer med effektivitetshensyn.

Det er uklart for meg hva som gjør at Meyer mener det blir vanskeligere å komme inn på boligmarkedet ved å øke skatten på bolig. En boligskatt vil føre til at det blir mindre lønnsomt å investere i bolig, som alt annet likt vil gjøre at vi modererer oss mer i boligmarkedet. Det er positivt for dem som ønsker å etablere seg og vil gjøre bolig mer til et nødvendig hjem, enn en uforholdsmessig lukrativ plassering av penger.

I en overgangsfase vil det finnes personer som har tilpasset seg det gamle skattesystemet som vil rammes hardt ved en innføring av boligskatt. Det taler for å gå sakte frem i innføringen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.