Bompenger dreier seg om bompenger, og jeg har ikke hevdet noe annet slik DN antyder i sin leder 31. juli. Derimot har jeg sagt at det er utgiftene folk reagerer på, og det finnes bare ett familiebudsjett for de fleste. Da går bompenger, eiendomsskatt til kommunen, avgifter med mer fra den samme potten.

Bompengedebatten viser at folk er opptatt av moderasjon og fornuftig pengebruk. Med andre ord handler debatten også om hvordan vi politikere forvalter bompengene som betales – slik debatten om hvorvidt eiendomsskatten skal opp eller ned i en kommune handler om hvordan vi forvalter de skattepengene vi allerede har.

I Høyre har vi et pragmatisk forhold til bompenger. De gjør at vi får gjennomført flere prosjekter raskere enn vi ellers ville klart. Samtidig viser debatten nå at vi har nådd en smertegrense for mange. Vi må med andre ord husholdere godt med pengene.

Samtidig er det helt rimelig å se utgiftene til bom i sammenheng med skatter- og avgifter generelt. Og det har noe å si om nasjonale og lokale politikere forsøker å husholdere best mulig med pengene vi har eller – uten å mukke – sender regningen videre til folk gjennom høyere skatter og avgifter. Her er det en grunnleggende forskjell på Høyre og venstresiden.

Som DN selv påpeker i sin leder sitter en familie med to inntekter igjen med om lag 10.000 kroner mer nå enn i 2013, som følge av lettelsene i inntektsskatt alene. Samtidig er skattenivået for privat næringsliv redusert noe som gjør det lettere å skape og opprettholde arbeidsplasser.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.