Randi Ledaal Gjertsen i Bondens Marked argumenterer gjennom DNs debattspalter 29. januar for at også små aktører bør være omfattet av lov om god handelsskikk. Gjertsen hevder i samme innlegg at vi overkommuniserer de administrative utfordringene med loven.

For det første har vi aldri argumentert mot at de minste aktørene bør være omfattet av loven, slik Gjertsen etterlater inntrykk av. Vårt konkrete forslag er imidlertid at det inntas en presisering i loven som gjør at partene selv kan avgjøre om de foreslåtte bestemmelsene skal gjelde dersom avtalene har en samlet økonomisk verdi på inntil 50.000 kroner per leverandør.

Vårt forslag skiller altså ikke mellom små og store aktører, men innebærer en viktig forenklingsmulighet i de tilfeller det gjennomføres transaksjoner av lav verdi. Slike transaksjoner kan forekomme når våre medlemmer videreselger lokalproduserte dagligvarer fremstilt på hobbybasis i eget nærmiljø. Flere mener også at vårt forslag er viktig for å unngå omfattende merarbeid i forbindelse med uttesting av produkter fra nye leverandører (store som små) gjennom kjøp av mindre engangsparti.

Gjertsen mener bruk av standardkontrakter kan gjøre loven enklere å forholde seg til enn hva vi gir inntrykk av. Vi er imidlertid svært usikre på om det er i samfunnets interesse at små kjøpmenn skal måtte forholde seg til et offentlig pålagt skjemavelde når kokosboller for noen tusenlapper anskaffes, og man også fra leverandørens side er enig i at transaksjonen fint kan gjennomføres basert på tillit og rettsvern i eksisterende lovgivning.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.