Norge er helt avhengige av å være fullverdige medlemmer i det europeiske forskningssamarbeidet. Både Norges og Europas globale konkurranseevne og produktivitet er avhengig av kvalitet i utdannelse, forskning og innovasjon – og særlig vår evne til å utdanne nye generasjoner av innovative kandidater.