Må få strengere miljøkrav for bygg

Politikerne har for lite ambisiøse klimakrav til byggenæringen. I dag er mange offentlige bygg miljømessig utdatert allerede før de er ferdigstilt.

De seneste årene har kunnskapen om miljøvennlig bygging og den tilgjengelige teknologien utviklet seg enormt. Den nåværende byggtekniske forskriften, Tek 17, kom for tre år siden, men kravene den stiller til klima er ikke tydelige nok.

Minimumskravene for hva som er lovlig å bygge i Norge fører hverken til at moderne byggeteknikker tas i bruk, eller til at de videreutvikles. Faren er stor for at norsk byggebransje faller bakpå i konkurransen med andre aktører, spesielt i det europeiske markedet der et klimaambisiøst EU legger listen stadig høyere.

Byggenæringen har selv tatt en rekke klimagrep innen alt fra utslippsfrie byggeplasser til gjenbruk og klimavennlige materialer. De fleste kommersielle bygg under planlegging og bygging har høyere ambisjoner enn å oppfylle Tek 17 på miljøområdet. En medvirkende årsak er at finansieringsinstitusjonene nå krever høyere miljøstandarder for å sikre at investeringen beholder sin verdi også med strengere miljøkrav.

Løsninger som sikrer klimaløsninger utover Tek 17 er i mange tilfeller allerede etablert som bransjestandard. De hverken forsinker eller fordyrer prosjektet når de planlegges tidlig. Men for virkelig å ta de store grønne stegene må også politikerne heve ambisjonsnivået.

Strengere krav, som går utover dagens forskrifter, vil gjøre det enklere for hele byggenæringen å levere på klima. Vi trenger krav til både reduksjon av klimagassutslipp i alle byggeprosjekter og til utslippsfrie byggeplasser.

Norge har som mål å redusere utslippet av klimagasser med opptil 55 prosent innen 2030. Her kan byggenæringen spille en viktig rolle, men da trengs tydelige og ambisiøse krav. Vi kan ikke fortsette å planlegge bygg vi vet ikke vil ha god nok klimaytelse.

Løsningene, kompetansen og markedet for klimasmarte bygg er her allerede. Statlige oppdragsgivere må gå foran og bidra til utvikling av miljøriktig bygging. Det vil gi gjenklang i hele bransjen, bidra til innovasjon og næringsutvikling av grønn teknologi.

Skal vi nå klimamålene og utvikle næringer som kan gi verdiskaping i tråd med disse, er høyere miljøambisjoner avgjørende.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.