I fjor gikk reallønnen ned. Selv om SSBs siste prognoser peker mot en svak vekst de kommende årene, må vi ta den svake produktivitetsveksten på alvor. En av løsningene, som jevnlig forbigås og forsømmes, er produktivitetsgevinstene ved urbanisering.

Tettere byer gir økt verdiskaping. Byfolk har 16 prosent høyere produktivitet enn de som bor utenfor byene. Derfor er også byene de økonomiske motorene i Norge.