I et DN-innlegg 19. juli krever Stein B. Jensen og Anders Elverhøi at oljeselskapene tar klimaansvar og sørger for karbonfangst og lagring (CCS). Nye initiativ fra kommunal søppelforbrenning og prosessindustri koblet opp mot lagringsmuligheter i Nordsjøen er nå aktuelle. Med cirka 110 millioner tonn årlig søppelforbrenning i områdene rundt Nordsjøen, og en omfattende nordeuropeisk prosessindustri med behov for å få ned sitt klimafotavtrykk, er det volumer nok for omfattende satsing på CCS over tid.

Beregninger foretatt av BI og Institutt for Energiteknikk viser at karbonfangst ved søppelforbrenning ikke er uoverkommelig dyrt. Gitt forventet teknologiutvikling kan slike anlegg komme ned i kostnader under prisene i dagens europeiske karbonmarked og vil gå med store overskudd når karbonprisene nærmer seg nivåer som oppfyller Parisavtalen.

Det aktive engasjementet fra Equinor, Shell og Total i karbonlagring i Nordsjøen legger en avgjørende brikke på plass i fremveksten av en komplett CCS-økologi. Dette vil gi Norge en sårt tiltrengt anledning å få ned sitt karbonutslipp. I tillegg vil CCS også kunne tas i bruk i norsk gassproduksjon ved å rense norsk gass for CO2 og selge den videre som hydrogen. Dessuten tyr globale klimamodeller nå til CCS for å oppfylle Parisavtalen, og en norsk satsing kan berede grunnen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.