Dagens Næringsliv hadde fredag 26. juni en reportasje om dagens covid-19 relaterte permitteringsregler. Utgangspunktet for overskriften; «Tvinges til å igangsette en større nedbemanningsprosess», var et skriv som hotellkjeden Choice har sendt til statsråd Torbjørn R. Isaksen. Hotellkjeden anser at opptil 1000 ansatte kan bli sagt opp hvis ikke permitteringsreglene blir endret.

LO og NHO støtter opp om saken og foreslår at de nåværende permitteringsreglene utvides til 52 uker uansett fra når de ansatte ble permittert.

Per i dag har regjeringen bestemt at dagens covid-19 relaterte permitteringsregler skal gjelde til utgangen av oktober. Regjeringens hovedargument mot å utvide denne er at hvis bedriftene tillates å holde de ansatte i permittering inntil det er jobb til dem, vil dette kunne låse fast produktiv arbeidskraft som kunne gjort nytte for seg andre steder. I og for seg et gyldig argument, men argumentet gjelder for normale tider. Dagens situasjon er ikke normal.

Covid-19 har resultert i en av vår tids største akutte økonomiske kriser, men den er akutt og relatert til en bestemt forbigående situasjon. Dagens permitteringsregler reflekterer dette. De er etablert for å motvirke det økonomiske sjokket av en forbigående krise. En utvidelse av permitteringsreglene til 52 uker vil derfor kun representere et akseptabelt tiltak for å motvirke de akutte konsekvensene av covid-19.

Argumentasjonen om innlåsing av arbeidskraft gjelder for økonomisk virksomhet over et lengre tidsrom men er ikke relevant for dagens situasjon. Det er vel heller slik at hvis arbeidslivet sier opp arbeidskraften istedenfor å permittere den så rammer dette de svakeste i arbeidslivet, unge og ufaglærte. Det er de som vil ha vanskeligst for å komme tilbake i jobb. Regjeringen bør derfor høre på LO og NHO og forlenge permitteringsreglene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.