En ny avgjørelse fra Eidsivating lagmannsrett kan gi inntrykk av at man kan «reparere» vesentlig mislighold etter at en avtale er hevet, for å avverge heving. Avgjørelsen er egnet til å gi leietagere urealistiske forventninger og kan skape flere tvister.

Christian S. Gjerstrøm, advokat i Gram, Hambro & Garman Advokatfirma.  
Christian S. Gjerstrøm, advokat i Gram, Hambro & Garman Advokatfirma.  
Kjetil Westby Ranum, advokat i Gram, Hambro & Garman Advokatfirma.  
Kjetil Westby Ranum, advokat i Gram, Hambro & Garman Advokatfirma.