I et svarinnlegg til meg i DN 12. juni faller Civitas Steinar Juel igjen for fristelsen til å skape et falskt skille mellom offentlig og privat sektor. Denne gang er det forskjellen på idéutvikling Juel er opptatt av. Mens veien fra idé til virkelighet i offentlig sektor ifølge Juel er lang, fordi etater og bevilgende myndigheter må overbevises, er privat sektor noe helt annet: Her kan «ideskapere» sette opp virksomheter etter eget forgodtbefinnende. Det er en beskrivelse av et gründerliv jeg tror få kjenner seg igjen i.

Dersom man mot formodning ikke selv har lommene fulle av midler, består et typisk gründerliv nemlig nettopp av å overbevise andre om at ideen deres er god: Potensielle investorer og samarbeidspartnere med ressurser, ofte både offentlige og private, må med på laget. En rapport Menon laget på vegne av DNB i 2015 viste at bare én av ti gründere lykkes. Heller ikke i den mer etablerte delen av privat sektor treffer Juels virkelighetsbeskrivelse. Ideer som gir store utslag på budsjettet vil i likhet med offentlige virksomheter også i private kreve godkjennelse av ledelse, styre eller generalforsamling.

Jeg deler likevel Juels bekymring om at idéutvikling og innovasjon nedenfra bør skje enda oftere i offentlig sektor. Stikkordet her er tillit og rom til å gjøre langsiktige investeringer. Det er et tankekors at de som klager mest på treghet i offentlig sektor, er de samme som pålegger dem krav som gjør det vanskeligere å drive innovasjon og idéutvikling gjennom streng og detaljert mål- og resultatstyring og retningsløse budsjettkutt i avbyråkratiseringsreform.

Til å være så opptatt av balansen mellom privat og offentlig sektor som Juel hevder å være, er det oppsiktsvekkende at han reflekterer lite over hvordan samspillet mellom stat og marked bidrar til innovasjon. Skal vi løse fremtidens økende utfordringer, for eksempel knyttet til klimakrisen, trenger vi en stat som tar risiko og gyver løs på den bratteste delen av læringskurven før markeder og teknologi modnes.

Å vente på private idéskapere som alene skal sette opp «egen virksomhet», er langt fra nok.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.