Torbjørn Haugaasen og Henrik Wiig skriver i Dagens Næringsliv 13. desember at palmeoljeplantasjer kan være en vinn-vinn løsning for Colombia og Norge, ved å bidra til å løse Norges klimautfordringer og Colombias voldsproblemer samtidig. Dessverre kan resultatet snarere være å forverre sistnevnte, samtidig som det kan svekke tilliten til Norge som tilrettelegger for fred.