Marin, Aguilar-Støen og McNeish fremhever i DN 20. desember at oljepalme skapte vold i Colombia. Under konflikten bemektiget palmeoljeselskaper seg med jord fra internt fordrevne. Men problemet var lovløsheten, ikke oljepalmen.

Mange aktører er videre lovlydige til beste for miljø, ansatte og landets økonomi.