Mediene omtaler nokså konsekvent grensehandelen som et problem – senest på NRK P2 i «Politisk kvarter» 2. september. Narrativet er at «Norge» taper store penger på grensehandelen, fordi omsetningen, overskuddet og sysselsettingen i norske butikker går ned.

Men det noen næringsdrivende her taper, er det noen forbrukere som tjener – norske forbrukere. De er akkurat som varehandelen en del av kollektivet «Norge». Vi står overfor en reinspikka interessemotsetning, med to parter. Hvorfor er varehandelen så mye mer «fortjent» enn vanlige norske familier?

Når det gjelder alkohol og tobakk, er det norske avgiftsnivået en viktig del av grunnen til at forbrukerne søker utenlands. Men for det store flertall av dagligvarer er hovedforklaringen en annen.

Den norske dagligvarebransjen er dominert av tre store kjeder, som etter hvert har skaffet seg makt over de fleste omsetningsleddene, fra landbruket til nærbutikkene. Konkurransen er begrenset. Dette gir seg utslag i betydelig høyere priser på mat og drikke enn i våre naboland. For eierne av de store kjedene har dette jerngrepet rundt dagligvarekundene vært så lukrativt at de har kunnet opparbeide seg noen av landets største formuer.

Forbrukernes eneste mulighet til å fri seg fra jerngrepet er å gjøre noen av innkjøpene utenlands.

Men i mediene fremstilles grensehandelen ikke som noe pustehull, men nærmest som et entydig onde. Velferdsgevinsten hos den alminnelige forbruker får, hvis den i det hele tatt blir nevnt, langt mindre plass enn den tapte inntjeningen i dagligvarebransjen, med dens allerede velbeslåtte eiere.

Kan vi snart håpe på en noe mer balansert omtale av grensehandelens skyggesider og velsignelser? Og generelt at mediene ser interessemotsetningen når den er der, og lar begge parter få oppmerksomhet?(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.