Sverre Diesens kronikk i DN 7. august er et hardtslående innlegg i det som nå kanskje kan bli noe så sjeldent her i landet som en kunnskapsbasert forsvarsdebatt. Hovedpoenget i kronikken er at det er svært uøkonomisk å drive et lite nasjonalt forsvar når logistikk- og støttefunksjoner skal opprettholde hele bredden av våpensystemer og -plattformer. Beslutningen i 2008 om å gå for det amerikanske kampflyet F-35 og ikke det svenske JAS Gripen, som ville ha kostet cirka en fjerdedel i stykkpris og drift, fremstår i dagens bilde av det marginale norske forsvars problem som trist, nærmest litt skjebnesvangert. Kyststaten Norge skal holde seg med et flyvåpen så kostbart at det fortrenger investeringer i fartøyer og mobilitet for hæravdelinger som er helt nødvendige om vi skal snakke om et troverdig nasjonalt forsvar, uansett alliansetilknytning. Og fly er attpåtil det man skulle tro raskest kan komme oss til unnsetning om ballongen skulle gå til værs, og mottak er godt forberedt. Vi har gjort oss helt avhengig av andre stater, primært USA, og når Nato nå knirker i sammenføyningene og USA tar sine marineinfanterister ut av Norge og vender seg mot utfordringer andre steder på kloden, står vi litt avkledd tilbake.

I kronikken peker Diesen på alternativer i denne situasjonen for å bøte på det marginale forsvars problem. Arbeidsdeling i et tettere forsvarssamarbeid med Sverige og Finland er nærliggende. Professor Rolf Tamnes peker på det samme i en meget interessant kronikk i DN 28. juni. Om ikke disse to og de meget kompetente forskningsmiljøer de tilhører nå lyttes til av dem skal behandle den reviderte langtidsplan for Forsvaret, er det grunn til bekymring. Nytenkningen må starte nå! En god start kunne være å kutte i antallet F-35 og leie inn en 10–12 JAS Gripen, og drifte dem i svensk logistikk- og støtteapparat. Innsparte midler her, samt ved å redusere deltagelse i langvarige, ørkesløse oppdrag utenlands, kan brukes til å styrke Sjøforsvaret og Hærens mobilitet (les: helikoptre). Kongsberggruppens «Vanguard» fregattkonsept ble av forsvarssjef Bruun-Hanssen karakterisert som interessant i fjor høst. Det bør være mer enn det.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.