Du er student, du får barn, du skal ha foreldrepenger, barnet skal på helsekontroll, det skal søkes om barnehageplass og du skal ha barnetrygd. Dette er bare et lite utsnitt fra et liv, hvor du må forholde deg til mange offentlige instanser. Hva skal til for at det offentlige kan vri dagens sektorinndelte masseforvaltning over til en digital masseindividualisering?

Hvordan får vi fart på en masseproduksjon av tjenester som er helhetlig presentert, aktive og tilpasset innbyggernes behov?

Dersom vi skal ta brukerinvolvering på alvor, må vi se hele mennesket ved å sette tjenestene inn i et livshendelsesperspektiv.