Ekte digitalisering skjer i hele landet

Are W. Sandvik i Netlife Design gir i DN 14. september inntrykk av at regjeringen er mer opptatt av de store teknologiselskapene i Silicon Valley enn av hverdagsdigitaliseringen i Norge. Han kan umulig ha fulgt med på regjeringens digitaliseringspolitikk de siste to årene.

I 2019 lanserte regjeringen en ny strategi for digitalisering i offentlig sektor. Vi skal utvikle sømløse, proaktive og mer sammenhengende digitale tjenester på tvers av stat og kommune. Akkurat som Sandvik etterlyser, så tar vi utgangspunkt i viktige livshendelser i folks hverdag, og skal innrette tjenestene etter disse.

For å få dette til må offentlig sektor involvere brukerne og samordne de offentlige tjenesteleverandørene. Derfor hadde vi tidligere denne måneden et konsultasjonsmøte med flere departement og KS, hvor vi signerte en samarbeidsavtale for bedre koordinering av digitaliseringsarbeidet.

Slike tjenester involverer ofte private aktører. Da har vi behov for et offentlig-privat digitalt samarbeid. En måte å gjøre det på fikk vi ideen til nettopp i Silicon Valley. Derfor skal vi etablere et eget program for samarbeid mellom det offentlige og oppstartsselskaper. Kjernen vil være at offentlige virksomheter formulerer utfordringer og behov som oppstartsmiljøer, sosiale entreprenører og andre innovative aktører kan utarbeide løsninger på.

Les også denne replikken til Sandviks innlegg: Innlegg: Ekte digitalisering har skjedd på Hønefoss

Sandvik mener vi må få orden på digitalisering av tinglysning og boligtransaksjoner, og derfor må se til Hønefoss fremfor Silicon Valley. Vi kan berolige ham med at vi allerede er godt i gang. Kartverket på Hønefoss jobber tett med blant annet finans- og eiendomsnæringene for å etablere heldigital bolighandel.

I løsningen benyttes Altinn som offentlig infrastruktur for deling av dokumenter mellom meglere og banker, slik at hele eiendomshandelen blir en sammenhengende og heldigital tjeneste. All dokumentasjon ved tinglysing kan nå gå elektronisk til Kartverket. Gevinstene er anslått til 12 milliarder kroner fordelt på forbrukere, eiendomsmeglere og banker.

De private utbyggerne investerer nå over 12 milliarder kroner årlig i mobil- og bredbåndsnettene. Norske nett er blant de beste i verden og nasjonale 5G-nett er underveis. I tillegg legger regjering inn midler til utbygging i spredtbygde distrikter med mindre lønnsomhet.

Så ekte digitalisering skjer i hele landet og hos en hel rekke dyktige aktører.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.