Digital omstilling et lederansvar

Jeg blir noen ganger spurt hva den ene tingen er, som er viktigst for å lykkes med digitalisering. Jeg er helt sikker på at svaret er ledelse.

Tjenester og teknologi blir så vevd inn i hverandre at ledere i alle typer virksomheter må ta den digitale lederrollen. Foto: AzmanJaka/Getty Images
Tjenester og teknologi blir så vevd inn i hverandre at ledere i alle typer virksomheter må ta den digitale lederrollen. Foto: AzmanJaka/Getty Images
Publisert 4. May 2017, kl. 18.52Oppdatert 4. May 2017, kl. 18.52