Teknologi er aldri trivielt for brukeren

Fremstillingen av it-bransjen som dommedagsprofeter ovenfor en gruppe uvitende med teknoangst, er en sterk forenkling av dagens verdensbilde.

Publisert: Oppdatert:

Når omtrent 80 prosent av alle nordmenn over 15 år eier en smarttelefon som de bruker aktivt i hverdagen, er det et godt eksempel på en digitaliseringsprosess som hverken er kakofonisk eller triviell, skriver Michael Jacobs.
Når omtrent 80 prosent av alle nordmenn over 15 år eier en smarttelefon som de bruker aktivt i hverdagen, er det et godt eksempel på en digitaliseringsprosess som hverken er kakofonisk eller triviell, skriver Michael Jacobs. (Foto: Fartein Rudjord)
Forsiden