Nina Waaler, prorektor for utdannelse, og Laurence Marie Anna Habib, leder for institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus

Selv sykepleiere må lære koding

Vi kan ikke basere oss på at teknologer som kun kan teknologi, kan lage løsninger for sykepleiere som kun kan sykepleierfag.

Publisert: Oppdatert:

Sykepleiere og andre yrkesgrupper med spesialkompetanse må være flinke i sitt fag, men i dagens verden trenger de også å skjønne teknologi for å kunne bli gode bestillere av dataverktøy som fungerer i hverdagen.
Sykepleiere og andre yrkesgrupper med spesialkompetanse må være flinke i sitt fag, men i dagens verden trenger de også å skjønne teknologi for å kunne bli gode bestillere av dataverktøy som fungerer i hverdagen. (Foto: Tore Meek/NTB Scanpix)