Enten du planlegger å bli gravid, akkurat er blitt gravid, nettopp har født eller snart skal tilbake i jobb, er det viktig å vite hvilke rettigheter du har.

Til deg som planlegger eller akkurat er blitt gravid

Juristens råd:

I et jobbintervju har ikke arbeidsgiver lov å spørre deg om du er gravid eller planlegger å bli gravid. Du har heller ingen plikt til å opplyse om dette.

Dersom du er i jobb, plikter du å fortelle arbeidsgiveren din om at du skal ut i permisjon minst fire uker før permisjon som varer mellom 12 uker og ett år, og 12 uker før permisjon som varer lengre enn ett år.

Heidi Fuglesang er jurist i Econa.
Heidi Fuglesang er jurist i Econa.

I de fleste tilfeller er det hverken mulig eller hensiktsmessig å skjule graviditeten så lenge. Samtidig vil åpenhet om graviditeten gjøre det mulig for deg og din arbeidsgiver å best mulig tilrettelegge din arbeidsgiverdag frem til fødsel, samt permisjonstiden.

I enkelte mer belastende yrker, for eksempel yrker med nattevakt, finnes det særskilte rettigheter for gravide.

Det er ulovlig å si opp en gravid arbeidstager med grunnlag i graviditeten. Oppsigelse som finner sted i denne perioden, skal anses å ha sin grunn i graviditeten dersom ikke noe annet gjøres overveiende sannsynlig – og her er det et strengt beviskrav.

Også annen form for diskriminering på grunn av graviditet eller permisjon er forbudt.

Karriererådgiverens råd:

Du kan selvfølgelig velge å fortelle arbeidsgiveren i jobbintervjuet at du er gravid, men du risikerer at det påvirker arbeidsgivers beslutning om hvem som tilbys jobben.

Det vil også være svært vanskelig å bevise at det var årsaken til at du eventuelt ikke fikk jobben. Derfor er det like greit å holde seg unna temaet.

Kristin Ølberg er karriererådgiver i Econa.
Kristin Ølberg er karriererådgiver i Econa. (Foto: Econa)

Blir du likevel spurt, selv om arbeidsgiver ikke har lov, finnes det ikke noe rett eller galt svar. Her vil også dine verdier være viktige; vil du jobbe for en arbeidsgiver som ikke har en kultur som tar hensyn til at man ønsker å starte en familie?

Dersom du er i jobb, er det lurt å planlegge godt før du går ut i permisjon. En god dialog med leder og kolleger om hvordan man ser for seg permisjonstiden er en god investering.

Det er viktig å sørge for at dine arbeidsoppgaver blir ivaretatt mens du er i permisjon, noe som viser engasjement for arbeidsplassen. Det er også viktig at du og din leder avklarer i hvor stor grad du ønsker å være inkludert under permisjon, for eksempel ved å ha enkelte arbeidsoppgaver, bli invitert på sosiale arrangementer eller være behjelpelig om noen har spørsmål.

Til deg som er i permisjon

Juristens råd:

Du kan ikke sies opp med grunnlag i at du er i permisjon. Dersom du blir lovlig sagt opp rett før eller når du er i permisjon, vil ikke oppsigelsestiden eller det som gjenstår av den, løpe før du er tilbake fra permisjon. Dersom du selv sier opp, vil oppsigelsestiden løpe i permisjonen.

Selv om du er ute i foreldrepermisjon, har du rett til å være med i lønnsforhandlingene. Du har krav på en konkret vurdering av ditt lønnskrav og bli vurdert på samme måte som de andre ansatte i virksomheten.

Arbeidsgiver har lov til å legge vekt på innsats, erfaring og opparbeidet kompetanse, men du har krav på å bli vurdert ut fra den perioden du har vært i arbeid.

Mens du er i permisjon vil kanskje din arbeidsgiver ansette en vikar for å utføre dine arbeidsoppgaver. Uansett hvor flink vikaren er i jobben, kan ikke arbeidsgiver gi vikaren din jobb og sette deg til en annen jobb. Du har rett til å vende tilbake til samme, eventuelt tilsvarende stilling.

Karriererådgiverens råd:

Dersom det er mulig, er det klokt å holde kontakt med arbeidsgiver. Det kan skje formelt gjennom møter og telefonsamtaler, og ikke minst uformelt ved å delta på sosiale aktiviteter dersom det lar seg gjøre.

Dette viser engasjement for jobben, samtidig som man pleier jobbrelasjonen. Dette vil også være viktig i de tilfeller du ikke planlegger å komme tilbake til samme arbeidsgiver, da nåværende arbeidsgiver vil være en viktig referanse i en jobbsøkerprosess.

Det er alltid smart å ha en god relasjon til både nåværende og tidligere arbeidsgivere.

Interessert i økonomi og likestilling?

Bli medlem av DNs nye Facebook-gruppe DN Kvinner(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Med den fremgangen vi har nå, vil det ta over 200 år før kvinner og menn er økonomisk likestilt i verden
00:38
Publisert: