DNs leder den 15. november inneholder en lovsang om markeder. Det er takket være markedene at europeiske land langt på vei har lykkes å fylle opp sine gasslagre og forhåpentlig unngå de ellers katastrofale utslagene av at Russland har stoppet gassleveransene til Europa.

Men for at markedene skal tilfredsstille økt etterspørsel må det finnes tilbud. Hvor kommer den fra, den flytende gassen som nu skal redde Europa? En stor del kommer fra USA, og en stor del av den amerikanske gassen er skifergass produsert ved den så ofte utskjelte «fracking»-metoden. Det er paradoksalt at de samme europeiske land har forbudt «fracking» på eget område. Merkelig nok ser vi heller ikke mange tegn til at det forbudet blir opphevet.

Nu forventer jeg at DN følger opp sin lovsang om markedsmekanismen med å foreslå at Equinor retter seg etter markedenes signaler og bruker sine eventyrlige inntekter til økt leting etter olje og gass og utbygging av drivverdige funn. Det ville jo åpenbart forbedre forsyningssituasjonen i Europa; det er en illusjon å tro at europeisk etterspørsel etter gass og olje vil avta noe særlig i løpet av de nærmeste tiårene. Men tar jeg ikke feil, har DN på lederplass lovpriset Equinors beslutning å dele ut sitt overskudd til aksjonærene heller enn å bruke pengene på leting eller utbygging av nye felt.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.