Jørgen Aarhaug, forsker, Transportøkonomisk institutt (TØI)

Det besværlige drosjemarkedet

I drosjemarkedet får største sentral stor markedsmakt. Begrensning for den største eller felles sentral for flere aktører er mulige løsninger.

Publisert: Oppdatert:

At det i de store byene er et stort overskudd av personer med lav verdsetting av egen tid og som er villige til å jobbe for svært lav timebetaling, er et symptom på en uheldig samfunnsutvikling og et problem som bør løses med andre virkemidler. Her fra Oslo sentrum.
At det i de store byene er et stort overskudd av personer med lav verdsetting av egen tid og som er villige til å jobbe for svært lav timebetaling, er et symptom på en uheldig samfunnsutvikling og et problem som bør løses med andre virkemidler. Her fra Oslo sentrum. (Foto: Javad Parsa)