I DNs leder 6. mai kan vi lese at «det siste gjenværende hinder for effektiv konkurranse i taximarkedet er et apparat som ble funnet opp da folk kjørte hestedrosjer», og at «næringens skremselspropaganda om at dette vil føre til kaos og mer svart arbeid, kan man trygt se bort fra. Når betaling skjer digitalt, ligger alt til rette for at det blir nær sagt umulig å jukse».

I dagens drosjeregulering har taksameter og drosjesentraler en viktig funksjon for korrekt beregning av skatter og avgifter. De formelle og strenge kravene til taksameter ble vedtatt av Justervesenet så sent som i 2009 med ikrafttreden 1. januar 2010. Bakgrunnen var omfattende skattesvik(t) i drosjenæringen over flere tiår.

DNs tro på at mobile applikasjoner vil forhindre skatteunndragelser er i beste fall naivt. Videre vil ikke alle betalinger i drosje skje via betalingskort i app, men også med kontanter.

Dessverre har samfunnet bred erfaring med kriminalitet i drosjenæringen når denne ikke er strengt regulert. Det vil ta uønskede elementer kort tid å lage falske apper for å unndra midler fra omsetningen.

Regjeringens forslag om å erstatte taksameter med app samtidig med frislipp og ingen sentraltilknytning vil medføre at samfunnsbidraget fra drosjenæringen erstattes med skattesvik(t), trygdejuks, hvitvasking og annen arbeidslivskriminalitet. Ønsker man virkelig det?(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.