Vi trenger det nye e-helsesystemet

Mangel på nasjonale informasjons- og journalsystemer er en trussel for pasienters liv og helse. Helsesektoren er fragmentert og pasienten helt avhengig av at informasjonsflyt og samhandling fungerer. Det gjør de ikke i dag. Felles, nasjonale løsninger er helt nødvendig. Derfor støtter vi helhjertet opp om arbeidet som nå pågår – både med Akson og forslaget om ny e-helselov.

Debatten som pågår, har synliggjort en ganske heftig dragkamp. Vi mener at dette i realiteten er en kamp om profesjonenes, industriens og sektorenes «egne» løsninger. Det er troen på egne løsninger – i hver kommune, på fastlegekontorer og i hvert helseforetak som har brakt oss der vi er nå. Slik kan vi ikke fortsette.

Pasientorganisasjonene har støttet arbeidet med å realisere målbildet om én innbygger – én journal. Akson er et avgjørende skritt på veien dit. Arbeidet er komplisert og det er krevende. Det er stor risiko og usikkerhet. Ikt-utvikling av en slik størrelse er det. Akson treffer sikkert ikke «planken» fra første dag for alle. Utviklings- og implementeringsarbeidet vil måtte gå stegvis og derfor tar det tid. Likevel er vi sikre på at prosessen bringer oss et syvmilssteg fra det vi har i dag.

Innbyggernes stemme bør veie tungt hvis begrepet «pasientens helsetjeneste» skal ha et innhold. Det vi nå ser er at sterke helseaktører vil ha sitt eget system og helst bestemme utviklingen selv. Næringslivet ønsker å «la de tusen blomster blomstre». Uten en solid digital grunnmur og krav til å tilgjengeliggjøre løsninger nasjonalt, frykter vi at en slik blomstereng vil definere innbyggernes behov i siste rekke. Det er jo nettopp det vi sliter med i dag.

Kritikerne er mange og høylytte. Mye av kritikken ser i beste fall ut til å være basert på misforståelser. Det fremsettes påstander om «monopol» og «gigantsystemer». Norge har kun fem millioner innbyggere, altså ingen gigant og betydelig mindre enn en europeisk storby. Å gjøre en nasjonal offentlig anskaffelse er ikke monopol, ei heller selv om man i enden av dette velger én leverandør.

At man samler seg om en felles anskaffelse, er etter våre øyne det eneste naturlige. Jeg nekter å tro at det blir dyrere heller.

Den aller viktigste interessenten i dette er sluttbrukeren – pasientene og innbyggerne. Det haster med å få på plass systemer som snakker bedre sammen. Så langt har ingen lagt på bordet en mer gjennomarbeidet plan som er raskere, billigere eller med mindre risiko.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.