Det har den siste tiden vært diskutert hvilke tiltak som kan innføres for å forhindre anonymt eierskap til eiendom, slik at formuer kan skjules i eiendomsmarkedet. Avdøde personer står fortsatt som eiere av minst hundre tusen eiendommer her i landet (DN 8. juni).

Dette må endres.

Det kan fremstå som det norske eiendomsmarkedet er vidåpent for hvitvasking av penger og skjulte formuer når de reelle eierne ikke kommer frem i de offentlige registrene.

Anders Langtind
Anders Langtind

Det er i dag ikke noe krav om at den reelle eieren av en eiendom registreres i eiendomsregisteret. Det er derfor fullt mulig for selskap som er eid via et skatteparadis å eie eiendom i Norge, uten at det formelle eierskapet kommer frem i noe offentlig register. Det er også minst hundre tusen døde personer som er registrert som eiere av eiendom her i landet.

Det er ikke noe krav om at en ny eier av en eiendom overskjøter eiendom i eget navn, noe som igjen fører til at eierskapet kan holdes skjult og store summer kan unndras fra beskatning. Kombinasjonen av hemmelig eierskap i skatteparadis, bruk av blankoskjøter og at det ikke er krav om at ny eier tinglyser eiendommen i eget navn, gjør det dermed i praksis mulig for hvem som helst å eie eiendom hemmelig i Norge.

Eiendomsmeglere og eiendomsmeglingsforetak er underlagt hvitvaskingsregelverket i «utøvelsen av deres yrke». Dette innebærer at eiendomsmeglerne alltid vil foreta en utvidet undersøkelse knyttet til eierskap når de skal selge en eiendom. De utvidede undersøkelsene som utføres av landets eiendomsmeglere avdekker daglig eierskap til eiendommer som ikke er registrert hos det offentlige.

Alle disse funnene rapporteres videre til Økokrim.

Det er innlysende at med minst hundre tusen døde «eiere» og eierskap skjult i utlandet, vil ikke Økokrim ha kapasitet eller mulighet til å forfølge alle sakene som innrapporteres.

Flere partier på Stortinget har stilt spørsmål ved hvilke endringer i lovverket som må til for å forhindre at skjulte formuer og svarte penger investeres i eiendom her i landet.

Jeg tror svaret er ganske innlysende. Det må innføres en overdragelse- og tinglysningsplikt ved kjøp og salg, samt ved arv og skifte. Den må gjelde alle typer eiendom, fra hytter til boliggårder. En slik overdragelses- og tinglysningsplikt vil samtidig sette en endelig stopper for bruk av blankoskjøter.

… en overdragelse- og tinglysningsplikt ved kjøp og salg, samt ved arv og skifte. Den må gjelde alle typer eiendom

En slik innføring vil nødvendigvis påføre en del kjøpere det som kan oppleves som «unødvendige» kjøpsomkostninger, men jeg mener det er den eneste muligheten staten har til å få en komplett oversikt over alle de reelle eierne til eiendom i Norge.

En overdragelses- og tinglysningsplikt vil være svært positiv for alle seriøse aktører i eiendomsbransjen som til tider opplever å bli mistenkeliggjort med bakgrunn i de smutthull som finnes i dagens regelverk.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.