Innlegg: Hvordan kunne Høyesterett la denne muligheten gå fra seg?

Kommunen kan pålegge utbyggere å bekoste infrastruktur, men grensene for hvilke kostnader er uklare. Behovet for rettslig avklaring er stort, men Høyesterett lot muligheten gå fra seg.

Den aktuelle saken som ble anket inn for Høyesterett gjaldt kostnader til oppgradering av en trikketrasé og en sykkelvei Oslo kommune påla Entra å bekoste, skriver artikkelforfatteren.
Den aktuelle saken som ble anket inn for Høyesterett gjaldt kostnader til oppgradering av en trikketrasé og en sykkelvei Oslo kommune påla Entra å bekoste, skriver artikkelforfatteren.Foto: Per Ståle Bugjerde
Publisert 23. June 2021, kl. 07.31Oppdatert 23. June 2021, kl. 10.02