Helge Onsrud, tidligere ansatt i Kartverket, tar i sitt innlegg 25. juli opp et viktig forhold ved de dataene som er registrert i matrikkelen. De er fremskaffet og etablert over lang tid og med ulike krav og metoder.

Hannah Cook
Hannah Cook

I dag benyttes de samme dataene av private og offentlige aktører med ulike behov og krav til nøyaktighet. For noen bruksområder kan kvaliteten på eiendomsgrensene være utfordrende, mens for andre har dagens data tilstrekkelig kvalitet. Det blir derfor litt for enkelt å si at eiendomskartene bør utstyres med en advarsel.

Hvor nøyaktige eiendomsgrensene er, avhenger av hvordan de i sin tid ble registrert.

Registrerte opplysninger om kvalitet på grenser finnes og kan vises. Et eksempel på dette er eiendomskartet som vises på norgeskart.no. Her har vi gitt grensene ulik strektype og farge avhengig av kvaliteten de har.

Ved å benytte tegnforklaringen kan brukerne lese seg frem til kvaliteten og gjøre en vurdering av om den er god nok til deres formål. Vi er klar over at løsningen ikke er optimal og at det kan oppleves som en løsning for dem som kjenner faget og ikke «folk flest».

Det kan godt være at informasjonen om grensenes kvalitet bør komme bedre frem, være tydeligere og bedre tilpasset digitale løsninger. Dette vil vi se nærmere på.

Vi er klar over at løsningen ikke er optimal

Kommunene og Kartverket er i gang med et arbeid for å heve kvaliteten på eiendomsgrenser – og eiendomsinformasjon generelt. Dette må gjøres i tett samarbeid med grunneiere og andre interessenter.

Likevel er det sannsynlig at det i overskuelig fremtid vil være varierende nøyaktighet på grensene i eiendomskartet. Derfor blir tydelig informasjon, veiledning og bevisstgjøring om nøyaktighet og kilder viktig og en sentral del av jobben vår fremover.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.