På lederplass 28. desember sammenligner Dagens Næringsliv Norge og Sverige, innen herrelangrenn, tennis og bruttonasjonalprodukt (bnp). Og uttrykker bekymring for mitt sjelsliv: Jeg oppfordres til å «trøste meg med milliardene i Oljefondet».

Bakgrunnen er et intervju i VG, der jeg nylig kommenterte at Norges bnp for første gang er større enn Sveriges og samtidig sa noe jeg mener er åpenbart: Norge har behov for å utvikle et mer sammensatt næringsliv.

Dagens Næringslivs omtanke ser dessverre ut til å være basert på synspunkter jeg tillegges, som at råvareeksport er «mindreverdig», at Norge har «tapt landskampen» og at det kanskje hadde vært i Norges interesse om vi på 1970-tallet hadde byttet oljefelt mot Volvo-aksjer. Jeg mener ingen av delene.

Oljeeventyret har skapt enorme verdier for Norge. I tillegg til milliardene i Oljefondet, har olje- og gassnæringen utviklet verdensledende kompetanse og teknologi. Den gir oss nå store muligheter i energiskiftet verden står i. Dette ser vi i Innovasjon Norge hver dag, når vi bistår norske bedrifter i markeder ute i verden.

Men flere ting kan være sanne samtidig. Det er et tankekors at det er krigen i Ukraina som er årsaken til at Norge setter stadig nye eksportrekorder. Når Norge i tredje kvartal 2022 hadde et bnp som var større enn Sveriges, skyldes det i hovedsak den kraftige økningen i prisen på gass.

Vår avhengighet av denne ene store eksportnæringen gjør oss sårbare. Slik vi nå drar nytte av at prisene svinger oppover, er vi sårbare når prisene går nedover.

I 2015 påpekte Produktivitetskommisjonen at det blir «problematisk når oljesektoren ikke lenger kan være den store vekstmotoren i norsk økonomi», «nå er vi i en tid der annet næringsliv må ta en større andel av verdiskaping og sysselsetting» uttalte kommisjonsleder Jørn Rattsø. Siden 2015 har ikke utviklingen gått i den retningen kommisjonen pekte på behov for. Tvert imot.

Har vi så noe å lære av Sverige?

Ja. Nabolandet ligger stadig helt øverst på internasjonale målinger av innovasjons- og entreprenørskapsevne. De lykkes godt med å få nye bedrifter til å vokse, og har et eksportorientert næringsliv med en rekke verdenskjente merkevarer.

Å bidra til et mer mangfoldig næringsliv – flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og økt eksport – er kjerneoppgaver for Innovasjon Norge. «Landskampen» med Sverige er langt mindre interessant enn en debatt om hvordan Norge skal greie vår doble omstillingsutfordring: Å utvikle nytt næringsliv, slik alle land må, og over tid å erstatte vår klart mest lønnsomme næring med noe annet.

Debatten om innovasjonsevne trenger vi virkelig. For i Norge lykkes vi dessverre ikke godt nok på viktige områder, selv der vi har gode forutsetninger. Dette håper jeg Dagens Næringsliv vil skrive mer om fremover. Som nasjon hverken kan eller bør vi nøye oss med den trøsten det gir å kjenne til verdiene i Oljefondet. Gjør vi er jeg redd det etter hvert blir lite å skrive om for en avis med det glitrende navnet «Dagens Næringsliv».

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.