Da regjeringen i september 2023 plutselig økte arbeidsgiveravgiften med fem prosentpoeng for lønn over 750.000 kroner, var det i seg selv en kompliserende ordning for næringslivet. Det var også uheldig at dette skjedde uten at utredningsinstruksen ble fulgt gjennom et grundig forarbeid.

Mange måtte for eksempel bruke tid på å få avklart om den også skulle gjelde for pensjonsinnbetalinger, og om Svalbard skulle være unntatt.

Statsministeren gjentok i Stortingets spontanspørretime forleden at økningen er midlertidig, fortsatt uten å kunne fortelle næringslivet når den midlertidige skatten på nesten 7,7 milliarder avvikles.

Bedriftene står overfor en økonomisk krevende tid. Denne ordningen og midlertidigheten innebærer en svært uheldig uforutsigbarhet. For eksempel vil lønnsforhandlingene for mange bedrifter være direkte påvirket av hvor lenge de må betale ekstraskatten på høye lønninger.

Én årsak til at det er så vanskelig for regjeringen å si når ordningen skal opphøre, kan være at det er uklart hvorfor den ble innført til å begynne med. Da blir det naturligvis vanskelig å vite hvilke kriterier som skal være oppfylt for at ordningen fjernes. Er det når krigen i Ukraina er over? Når strømprisene har normalisert seg? Eller når oljepris, inflasjon, renten, arbeidsmarkedet og/eller andre forhold vender «tilbake til det normale»?

Og hvilken normal skal det være?

Så lenge regjeringen ikke klarer å si noe tydelig om hva som er kriteriene for avvikling, vil ordningen – og usikkerheten – fortsette å henge over norsk næringsliv.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.