I DN 20. juli skriver SSB-forsker Geir H.M. Bjertnæs at elbilpolitikken er svært dyr, og at økt bruk av elbiler i Norge ikke vil gi utslippsreduksjoner i EU etter 2021 på grunn av klimakvotesystemet. Dette er åpenbart helt feil.

La oss ta det siste først. EUs klimapolitikk for den delen av økonomien som ikke er dekket av kvotesystemet, herunder transport, bygger på at alle land skal kutte sine utslipp, slik at summen blir minst 30 prosent reduksjon fra 2005-nivå innen 2030. Noen land, som Norge, skal kutte mer, mens andre skal kutte mindre. Det er riktig at det åpnes for noe utslippshandel mellom landene, men regelverket er ikke klart, og det er grunn til å tro at det vil være betydelige begrensninger.

Bjertnæs glemmer en helt sentral forutsetning: Regjeringen har varslet at en reduksjon på 45 prosent skal skje gjennom innenlandske tiltak, og Norge skal planlegge for det. Dette har Stortinget sluttet seg til.

For å nå utslippsmålene kan man da ikke lene seg tilbake og påstå at nasjonale utslippsreduksjoner ikke hjelper; Europa som helhet skal og må kutte utslipp, og alle land må omstille seg.

Bjertnæs mener at den samfunnsøkonomiske kostnaden bestemmes av sparte avgifter forbundet med å velge elbil fremfor bensin- eller dieselbil. Argumentet om at elbilpolitikken er dyr baserer seg altså på et samfunnsøkonomisk premiss som innebærer at all overgang fra bensin- og dieselbiler til utslippsfrie biler, eller andre transportformer som sykkel og kollektiv, vil gi en enorm samfunnsøkonomisk kostnad siden disse alternativene ikke er like høyt avgiftsbelagt som gårsdagens biler.

Denne argumentasjonen vil låse oss til biler med høye utslipp.

Bjertnæs påstår også at Miljødirektoratets analyser er villedende. Disse analysene benytter en langt mer fornuftig samfunnsøkonomisk metodikk, hvor man ser bort fra skatter og avgifter for å beregne kostnaden til et tiltak (se direktoratets veileder M-1084-2019).

Utslippsmålene i Norge og EU er heller ikke statiske. Vi må kutte så mye som mulig, så raskt som mulig. Om Norge og EU ser at vi faktisk klarer å elektrifisere transportsektoren raskere og billigere enn tidligere antatt, er det all grunn til å tro at man faktisk vil stramme inn utslippsmålene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.