I innlegg i DN 5. juli stiller Leiv Arne Marhaug, styreleder i Energigass Norge, spørsmål ved vår påstand om at den norske elbilpolitikken er en suksess og at den er billig sammenlignet med andre tiltak.

Tiltakskostnaden for elbiler er grundig utredet i mange omganger. Ifølge rapporten «Tiltakskostnader for elbil» fra Miljødirektoratet (M-620 2016) er ikke elbiler dyrere enn andre tiltak i transportsektoren. Etter denne rapporten har Miljødirektoratet slått fast tiltakskostnaden for dette tiltaket nå er lavere enn tidligere antatt grunnet raskere kostnadsfall for batterier enn tidligere lagt til grunn (i rapporten «M-1047 Miljøavtale med CO2-fond: Modellering av kostnader og potensial for utslippsreduksjoner»).

Den teknologiske utviklingen kan, igjen ifølge Miljødirektoratet, føre til at elektrifisering har en negativ tiltakskostnad.

Vi er for alle gode klimaløsninger, og Energigass Norge må gjerne komme med andre forslag til teknologiske tiltak som har negativ tiltakskostnad i sikte.

Vi er ikke kjent med andre, markedsklare tiltak som kan redusere CO2-utslippene fra transportsektoren tilstrekkelig eller billigere enn elektrifisering med batterier. Særlig på tungtransport trenger vi mange løsninger, og vi er på ingen måte mot biogass, men potensialet er begrenset for transportsektoren som helhet.

Hydrogen til bruk i transport er foreløpig umoden teknologi, og utrullingen går sakte i forhold til utviklingen av batterielektriske løsninger.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.