Easee har havnet i bråk etter å ha modernisert det tradisjonelle jordfeilvernet og integrert det i vår populære ladestasjon for elbiler. Det svenske Elsäkerhetsverket (ESV) omtaler løsningen som avvik fra standarden og har besluttet å gi produktet salgsforbud i Sverige.

Hvorfor spriker oppfatningen så fundamentalt?

ESVs konklusjon er basert på en oppfattelse av at avvik fra standarden utgjør en risiko og et brudd på gjeldende produktreglement. Allerede her er vi uenige. Tvert imot er EUs reglement åpent for teknologisk nyvinning og følgelig løsninger som ikke er standardisert ennå. Standardene er ikke lovgivende, men gir gode retningslinjer for hvilket sikkerhetsnivå som skal oppnås.

For ordens skyld er det viktig å merke seg at ESV ikke har utført tester eller funnet avvik som karakteriseres som sikkerhetsrisiko. De har heller ikke bedt om at ladere som allerede er montert kalles tilbake.

Easee er tydelige på at vi har avveket fra standarden til jordfeilvern på enkelte punkter. Dette er beskrevet i vår tekniske dokumentasjon og er ikke noe ESV har «avslørt».

Kjartan Nilsen
Kjartan Nilsen

Vi har forståelse for at avvik fra standardene kan høres skummelt ut, men i realiteten er det modernisering av 30 år gammel teknologi. Ved å digitalisere deteksjonen av jordfeil, oppnår man presis og rask utkobling ved feil.

Selve utkoblingen er en tradisjonell elektromekanisk løsning. Dette gir en pålitelig sikkerhetsmekanisme som kan overvåkes kontinuerlig og testes uten at brukeren trenger å tenke på det.

Et punkt på ESVs liste som har fått mye oppmerksomhet, er mangelen på testknapp. Jordfeilvern skal ha en testmulighet. Vanlige vern i sikringsskapet har en liten knapp som utfører en test.

Disse tradisjonelle jordfeilvernene har ingen monitorering og har en viss feilrate over en periode på fem-ti år. Disse feilene må da forbrukerne selv finne gjennom manuell testing. Hvis du ikke tester jevnlig, øker faktisk feilraten.

Elsäkerhetsverket har ikke funnet avvik som karakteriseres som sikkerhetsrisiko, skriver Kjartan Nilsen om Easees ladere.
Elsäkerhetsverket har ikke funnet avvik som karakteriseres som sikkerhetsrisiko, skriver Kjartan Nilsen om Easees ladere. (Foto: Marie von Krogh)

Dette mener vi blir helt feil, det er derfor vi har valgt å ta ansvaret for dette. Easee har automatisert denne funksjonen slik at den utføres mellom hver ladeøkt og minst hver 24. time.

For alle som savner en knapp å trykke på, har Easee også utviklet en mulighet til å starte testen manuelt via tilhørende mobilapp. Det har ikke vært tilstrekkelig for ESV, som krever en fysisk knapp å trykke på. Hvorfor dette skulle gi bedre sikkerhet, er ikke begrunnet.

Easee har også benyttet seg av elektromekaniske brytere som er elektrisk sammenkoblet for at de skal åpne og lukke samtidig, slik standarden krever. Standarden beskriver derimot «mekanisk» og ikke «elektrisk» sammenkobling. Derfor godtar ikke ESV denne tilnærmingen, selv om resultatet er akkurat det samme.

Elsäkerhetsverket savner også en mekanisk vippebryter for å kunne koble ut kretsen. At Easee også har automatisert denne funksjonen, er ikke blitt akseptert. I motsetning til vanlige jordfeilvern, som i normaltilstand er spenningssatt til enhver tid, er vernet i vår ladeboks alltid åpent, slik at det ikke er spenning i ladekontakten når en bil ikke lades.

En slik vippebryter som standarden beskriver, har altså ingen hensikt i utformingen til Easee. Dette har ikke ESV tatt hensyn til.

Avvikene fra standarden er altså av formell karakter, og Elsäkerhetsverket har ikke argumentert for hvordan det skulle utgjøre en sikkerhetsrisiko. Easees tilnærming er grundig testet, også langt utover det som kan karakteriseres som vanlig funksjon.

Testkriterier fra standardene er fulgt. Disse beskriver en rekke ekstrem- og feilsituasjoner som skal testes. Dette inkluderer blant annet overspenninger, overstrømmer, fuktighet, temperaturforandringer og forurensning.

For eksempel er vanlig belastning under lading maks 32A, men tester for bryting og tilkobling ved 500A er utført i henhold til standardene. Tilsvarende er tester ved over 6000V utført, selv om produktet vanligvis aldri er utsatt for mer enn 400V.

Easee har overlevert omkring 500 sider med teknisk dokumentasjon til Elsäkerhetsverket. Dessverre opplever vi at ESV ikke har tatt hensyn til mye av den dokumentasjonen vi har gitt dem. I ESVs beslutning lister de flere påståtte avvik som er dokumentert som oppfylt i innleverte rapporter.

Flere såkalte ladeeksperter har kastet seg inn i debatten og hevder blant annet at norske myndigheter ikke har fulgt med i timen. På samme måte som ESV hevder de at avvik fra etablerte standarder er likestilt med risiko. Det er en fundamental feilslutning, men ikke uvanlig. Alle kjenner noen som begrunner sin tilnærming med «slik har vi alltid gjort det». Vår oppfatning er at standarden er utdatert, og at dette kan løses på en bedre måte.

Hittil har vi 600.000 monterte ladere og nesten 60 millioner ladeøkter som viser at det fungerer.

Dersom vi skal bidra til å gjøre verden til et bedre sted, må vi utfordre noen etablerte sannheter. Vi kan like gjerne starte med å overbevise svenskene.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.