Det er bred politisk enighet om å redusere antall biler på veiene i storbyene. Samtidig har interessen for bildeling økt vesentlig de siste årene. Det er også enighet om å stimulere til økt bruk av nullutslippskjøretøy.

For eksempel har samtlige politiske partier, unntatt Frp, som mål å nå 2025-målet om hundre prosent utslippsfritt nybilsalg i Norge.

Nils Petter Nordbø
Nils Petter Nordbø (Foto: Privat)

Arbeiderpartiet er svært offensivt i sitt program og uttrykker der at de skal føre en offensiv politikk for å få ned utslippene, gjøre luften renere og investere i nye, grønne arbeidsplasser i Norge.

Vi i Hyre kan gi dem en god anledning til å gjøre nettopp dette enda bedre, med enkle grep.

Delingsøkonomi handler om å utnytte ressursene i større grad og redusere forbruket til hver og en av oss. Innenfor mange ulike bransjer og segmenter ser vi at initiativene kommer, og disse kommer ofte fra ivrige og nytenkende konsumenter.

Å dele på én bil fremfor å eie hver sin bil, eller leie bil når behovet oppstår, fremfor å eie, er åpenbare miljøvennlige valg.

Et stort engasjement både i næringsliv og blant forbrukere, samt politisk vilje, har ledet den elektriske bilrevolusjonen fremover. Dette har ført til at Norge er verdensledende på utslippsfritt nybilsalg, og vi ligger an til å bli det første landet i verden hvor nybilsalget er hundre prosent utslippsfritt.

Det er derfor viktig at politikerne fortsetter å sikte på nullutslippsmålet, samtidig som man fremmer nye forretningsmodeller som gjør det mer attraktivt å dele eller leie, fremfor å eie.

… effekten av å fjerne merverdiavgift på elektriske, delte biler er ti ganger så stor som for leasede og eide elbiler

Bildeling gir færre biler og mindre utslipp i byene, ifølge Transportøkonomisk institutt (TØI). De som benytter seg av slike ordninger, bruker bil drøyt 30 prosent mindre enn de som eier sin egen bil.

En delingsbil kan ifølge TØI erstatte hele ti privatbiler. Basert på dette er altså effekten av å fjerne merverdiavgift på elektriske, delte biler omtrent ti ganger så stor som for leasede og eide elbiler.

Å ikke eie egen bil, men å leie elbil når behovet oppstår, gir altså gevinst for både økonomi, klima og miljø. Både byboere og næringsliv benytter seg av bildeling i økende grad, men de politiske miljøvennlige incentivene er ikke tilpasset bruken.

Merverdiavgiftsfritaket for omsetning av elbiler ble innført så langt tilbake som i 2001. Fra og med 1. juli 2015 ble fritaket utvidet til også å omfatte leasing av elbiler. Men det er én hake: For leieperioder som er kortere enn 30 dager må de som foretrekker elbil, betale merverdiavgift, på lik linje med biler som bruker bensin og diesel.

I fjor hadde Hyre om lag 50.000 brukere, noe som gjør selskapet til den største aktøren innen bildeling. Mer enn 99 prosent av våre leieforhold er under 30 dager, og kundene våre får dermed ikke fritak for merverdiavgift om de velger elbil.

Elbilfordelene de som eier utslippsfri bil har, treffer altså ikke de som leier elbil på korttidsbasis.

Med dagens momsregime taper elektriske biler konkurransekraft mot konvensjonelle biler i korttidsleiemarkedet, og resultatet er at bilutleiemarkedet og bildelingsmarkedet ligger bak nybilmarkedet med tanke på elektrifisering. Hvor er logikken?

Å fjerne merverdiavgiften også på elbilleie under 30 dager, er et tiltak som vil gi god miljøeffekt både på kort og lang sikt. Det vil også være et godt incentiv for bildelingsselskaper som Hyre til å dreie en enda større andel av flåten over til biler med elektrisk drivlinje, da brukeretterspørselen etter elektriske modeller vil øke.

Det vil derfor være lønnsomt både for næringsdrivende og privatpersoner å velge et utslippsvennlig alternativ når de skal korttidsleie bil. At man blir premiert og ikke straffet for å velge nullutslippsløsning, bør være en selvfølge!

Bærekraftig utvikling er et krav, og vi i Hyre oppfordrer regjeringen til å vise miljøvennlig handlekraft i den foregående budsjettprosessen. Dette handler ikke om å gi et nytt momsfritak, men om å likebehandle å eie og leie elektriske kjøretøy, og dermed følge en naturlig rød tråd i avgiftspolitikken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.