Steinar Juel

Steinar Juel, samfunnsøkonom i Civita

Avgifter på elbiler nå

Flere biler, mer kjøring - men mindre bilavgifter: De krymper med tre milliarder kroner årlig fremover. KrF og Venstre bør snu.

Publisert: Oppdatert:

Inntektsbortfallet på 25 milliarder kroner skyldes ikke at det registreres færre biler nå enn i 2007, tvert imot, det registreres flere, og vi bruker bilene mer. Det er i stor grad avgiftsfritaket på elbiler som har bidratt til dette.
Inntektsbortfallet på 25 milliarder kroner skyldes ikke at det registreres færre biler nå enn i 2007, tvert imot, det registreres flere, og vi bruker bilene mer. Det er i stor grad avgiftsfritaket på elbiler som har bidratt til dette. (Foto: Øyvind Elvsborg)