Avgifter på elbiler nå

Flere biler, mer kjøring - men mindre bilavgifter: De krymper med tre milliarder kroner årlig fremover. KrF og Venstre bør snu.

Inntektsbortfallet på 25 milliarder kroner skyldes ikke at det registreres færre biler nå enn i 2007, tvert imot, det registreres flere, og vi bruker bilene mer. Det er i stor grad avgiftsfritaket på elbiler som har bidratt til dette. Foto: Øyvind Elvsborg
Inntektsbortfallet på 25 milliarder kroner skyldes ikke at det registreres færre biler nå enn i 2007, tvert imot, det registreres flere, og vi bruker bilene mer. Det er i stor grad avgiftsfritaket på elbiler som har bidratt til dette. Foto: Øyvind Elvsborg
Publisert 19. October 2017, kl. 09.03Oppdatert 19. October 2017, kl. 12.08