Regjeringens forsiktige forsøk på å avgiftsbelegge elbiler har vakt mye harme. Forslaget innebærer at elbiler med en vekt på to tonn eller mer vil ilegges en engangsavgift.