Erik Lorentzen skriver i DN 29. juli at det er grunn til å tro at det vil være betydelige begrensninger i handelen med EU-utslippstillatelser som skal omfatte transportsektoren. Budskapet er at vi må kutte nasjonalt for å innfri våre forpliktelser.

I beskrivelsen av innsatsfordelingsforordningen på Regjeringen.no står det imidlertid at det ikke vil være noen begrensninger i utslippshandelen mellom land. Fri utslippshandel innebærer at Norge kan velge om utslippsreduksjonene skal gjennomføres hjemme eller ute. Fri utslippshandel innebærer også at innfasing av elbiler i Norge ikke vil redusere samlet CO2-utslipp i Norge og EU etter 2021.

Min kronikk i DN 20. juli forklarer hvorfor avgiftsfritakene for elbiler er et svært kostbart klimatiltak. Det er et paradoks at norske politikere velger å opprettholde ambisiøse nasjonale mål om innfasing av elbiler i en slik situasjon.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.